المرء على دين خليله

 


Duduk bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang sholeh itu pasti akan mempengaruhi hati meskipun nufsu enggan menerimanya. Orang yang maksiat, orang yang terpuai dengan hawa nafsunya mungkin mereka berat hati untuk hadir, akan tetapi dia memaksakan dirinya untuk hadir maka insyaAllah mereka akan terbuka hatinya.

Juga sebaliknya, duduk bersama orang yang maksiat, bersama orang-orang yang jahat itu akan diambil oleh nafsu walaupun hati tidak mau.

Duduk bersama orang yang dzolim, bersama orang yang senang melakukan hal-hal yang haram, walaupun hati tidak mau akan tetapi hati pasti akan mempengaruhi nafsu.

Oleh karenanya perlu diperhatikan bersama siapa kita duduk.  dan semoga hal yang sedikit ini dapat di amalkan Amiin...Post a Comment

Previous Post Next Post