Kesunnahan Membasuh Tangan Ketika Makan

 

                                         sudah menjadi kebiasaan bagi kita yakni ketika sebelum makan kita hendak membasuh tangan terlebih dahulu agar kuman-kuman, bakteri-bakteri dan sesuatu yang kotor tidak ikut masuk kedalam perut  ketika kita hendak makan. 

Selain itu ada perkara yang munkin kita terlupakan ketika kita membasuh tangan sebelum makan, yaitu apakah kita mendapatkan pahala jika kita membasuh tangan sebelum makan?

Jawab: iya karena hal ini juga merupakan sesuatu yang sunnah. Rasulullah bersabda “berwudlu sebelum makan itu meniadakkan kemiskinan dan sesudah makan, meniadakkan gangguan setan”. Pada suatu riwayat “ meniadakkan kemiskinan sebelum makan dan sesudahya”. Karena tangan itu tidak terlepas dari kotoran dalam melaksanakan segala pekerjaan. Maka memmbasuhnya adalah lebih dekat kepada kebersihan dan kejernihan. Dan karena makan itu, dengan bermaksud minta tolong kepada agama, adalah ibadah. maka wajarlah didahulukan kepada makan itu, apa yang berlaku pada agama, sebagaimana berlakunya suci pada shalat.

Juga banyak orang yang mana ketika membasuh tangan itu cuman hanya tangan kanan saja, yanag demikaian itu juga mendapatkan pahala ataupun kesunnahan?

Jawab: jika membasuh dengan tangan yang kanan saja maka kita tidak mendapatkan pahala atau kesunnahan.

Lalu kenapa dan apa yang menyebabkan kita tidak mendapatkan pahala tersebut?

Jawab: kerena adab yang kedua sebelum makan yaitu Mencuci tangan sebelum makan maksudnya adalah tangan kanan dan kiri dan  siapa saja yang membasuhnya satu tanagan maka tidak dapat kesunnahan sebagaimana tradisinya orang pemalas begitu juga tidak mendapatkan pahala jika kita membasuhnya dengan ujung jari saja


Post a Comment

Previous Post Next Post