Pengertian Pendidikan Akhlak Imam Ghozali

 

   

     Pendidikan akhlak menurut imam Al-Ghozali adalah usaha secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan dalam mendorong jiwa manusia untuk BERAKHLAKUL KARIMAH, sehingga terbentuklah Akhlakul karimah pada diri manusia tersebut Imam Al-Ghozali menuliskan pengertianPendidikan akhlak di dalamnya kitabnya Ihya Ulumuddin


Sebagai berikut:


اكتساب هذه الأخلاق باالمجاهدة والرياضة,وأعني به حمل النفس على الاعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب

 

    “Usaha secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan dalam mendorong jiwa manusia untuk berakhlakul karimah, sehingga terbentuklah akhlakul karimah pada diri manusia tersebut.”


      Pendidikan akhlak sangat mungkin dilakukan, walau ada sebagian orang yang memilki anggapan bahwa tabiat dan akhlak manusia tidak mungkin dirubah sebagaimana bahwa bentuk tubuh manusia tidak dapat dirubah. Akan tetapi anggapan tersebut dibantah oleh bapak Pendidikan yakni Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghozali berpendapat bahwa akhlak manusia bisa dirubah melalui Pendidikan akhlak berdasarkan kepada kenyataan diutusnya Nabi Muhammad Saw. Yaitu untuk merubah akhlak yang buruk menuju akhlak yang baik.


     OBYEK ILMU AKHLAK


     Apa obyek pembahasan dari ilmu akhlak?


Jawab: Subjeknya membicarakan budi pekerti dari segi berhias dengan kebaikan-kebaikan dan menggosongkan keburukan-keburukan


Referensi

وموضوعه الاخلاق من حيث التحلى بمحاسنها والتخلي عن قبائحها وثمرته صلاح القلب وسائر الحواس فيالدنيا والفوز على المراتب في الاخراة                                                                    

                                                 

“obyeknya membicarakan budi pekerti dari segi berhias dengan kebaikan-kebaikan dan mengosongkan keburukan-keburukan.


     BUAH MEMPELAJARI PENDIDIKAN AKHLAK


Apa buah dari mempelajari Pendidikan akhlak?


Jawab: Hati dan seluruh panca indra pun jadi baik sehingga di dunia ataupun di akhirat mendapat kebahagiaan.


Referensi:

وثمرته صلاح القلب وسائر الحواس في الدنيا والفوزعلىالمراتب في الاخرة

   

   Buah dari mempelajari ilmu akhlak adalah baik hati dan seluruh panca indra baik di dunia ataupun kemenangan dengan tinggi kedudukan di akhirat.

 


Post a Comment

Previous Post Next Post