Ternyata ini... Di Balik Cerita Sayyidina Abdullah bin Abbas II Oleh Habib Abdul Qadir Bin Umar Mauladdawilah

 


Sayidina Abdullah bin Abbas salah seorang daripada Ulama di zaman sahabatnya Nabi Muhammad SAW. beliau seorang yang alim beliau seorang yang mengerti tentang ilmu-ilmu syariat, semua para sahabat yang lainnya memuliakan sayidina Abdullah bin Abbas bahkan Baginda Nabi Muhammad pun memuliakan Sayyidina Abdullah bin Abbas.

Bahkan sebagian dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berjalan sayidina Abdullah bin Abbas Kecuali mereka berada di belakang sayidina Abdullah bin Abbas, tidak keluar dari tempat di mana Abdullah bin Abbas berpijak, kecuali alas kaki dari sayidina Abdullah bin Abbas disiapkan. sampai-sampai seorang sahabat bertanya kepada sayidina Abdullah bin Abbas wahai Ibnu Abbas kemuliaan seperti ini kau dapatkan? dengan bagaimana Bukankah kami sahabat dan engkau juga sahabat? Bukankah kami dekat dengan nabi dan engkau juga dekat dengan nabi?

sayidina Abdullah bin Abbas mengatakan dahulu waktu aku menimba ilmu aku hinakan diriku, aku habiskan waktuku dan aku sangat sedikit porsi dari istirahatku. saat itu, aku waktu-waktunya untuk bermain kawanku lainnya bermain tapi aku fokuskan untuk Bagaimana aku mempelajari ilmu-ilmu Allah dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saat dahulu Aku menuntut ilmu aku mungkin dihinakan, aku dianggap sepele, aku dianggap remeh tapi setelah ilmu ada padauk, maka kemuliaan Allah berikan kepadaku.

Post a Comment

Previous Post Next Post