Beberapa Syarat Agar Ilmu Kita Bermanfaat (Barokah)Beberapa Syarat Agar Ilmu Kita Bermanfaat (Barokah):

  • Ø  Tidak kenal sama yang Namanya rasa malas
  • Ø  Tidak merasa bosan
  • Ø  Tidak letih (Semangat)
  • Ø  Beradab terhadap Guru
  • Ø  Beradab terhadap kitab atau buku
  • Ø  Beradab terhadap tempat yang kita pakai untuk belajar
  • Ø  Berkhidmah  

Berkhidmah adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti melayani atau berbakti kepada orang lain. Istilah ini sering digunakan dalam konteks agama, terutama dalam Islam, yang mengajarkan pentingnya sikap berkhidmah dan berbuat baik kepada sesama.

Berkhidmah dapat melibatkan berbagai bentuk pelayanan, seperti membantu orang lain dalam kebutuhan fisik, memberikan nasihat dan bimbingan, atau memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan. Sikap berkhidmah mengandung makna sikap rendah hati dan keinginan tulus untuk membantu dan memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau pujian.

Konsep berkhidmah juga dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan, seperti dalam hubungan sosial, keluarga, komunitas, dan pekerjaan. Dengan berkhidmah, seseorang menunjukkan rasa tanggung jawab dan perhatian kepada orang lain, serta ikut berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik.

Dalam konteks agama Islam, berkhidmah juga memiliki makna yang lebih dalam. Para penganut Islam diyakini memiliki kewajiban untuk berkhidmah kepada Allah SWT dan menjalankan ajaran-Nya dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam prakteknya, berkhidmah kepada Allah berarti melaksanakan kewajiban agama, seperti mengerjakan salat, berpuasa, dan menunaikan zakat, serta menjauhi perbuatan dosa.

Secara umum, berkhidmah adalah sikap positif yang mengajarkan kita untuk peduli dan membantu orang lain. Melalui berkhidmah, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan menyebarkan kebaikan di dunia ini.

“Barang Siapa Yang Berkhidmah Pada Ilmu, Maka Makhluk Lain Akan Khidmah Kepada Orang Tersebut”

Semoga bermanfaat...


Post a Comment

Previous Post Next Post