Kisah Agungnya Akhlaq Rasulullah Saw Sebelum Diangkat Jadi NabiKisah Agungnya Akhlaq Rasulullah Saw Sebelum Diangkat Jadi Nabi

“Tidaklah sekali-kali Rasulullah melewati sebongkah batu dan sebatang pohon kecuali keduanya pasti berkata: As-Salamu Alaika ya Rasulullah”

            Dalam kitab Tarikh Ibnu Hisyam dikatakan: Ibnu Ishaq berkata: Abdul Malik bin Ubaidillah bin Abu Suf bin Al-Ala’ bin Jariyah Ats-Tsaqafi berkata kepadaku dan ia mendengar dari beberapa orang-orang yang berilmu: “Sesungguhnya Rasulullah Saw, ketika Allah berkehendak memuliakannya dan menganugerahkan kenabian kepadanya, dan beliau ingin keluar untuk buang hajat beliau pergi ke tempat yang jauh dari rumah-rumah penduduk hingga berhenti di Syi’ab Mekkah, dan lembah-lembahnya. Dan tidaklah sekali-kali Rasulullah melewati sebongkah batu dan sebatang pohon kecuali keduanya pasti berkata: “As-Salamu Alaika ya Rasulullah.” Rasulullah Saw menoleh ke sekitarnya; kanan, kiri, belakang namun tidak melihat apapun kecuali pohon dan batu. Kondisi keadaan ini terus-menerus terjadi bermimpi dan mendengar salam hingga Jibril datang kepada beliau dengan membawa kemuliaan dari Allah ketika beliau ada di Gua Hira pada bulan Ramadhan Yang mulia.

 

*****

 


Post a Comment

Previous Post Next Post