Jagalah lima perkara sebelum lima PerkaraKaum muslimin yang baik adalah orang mukmin yang selalu bertakwa kepada Allah, dengan meningkatkan ketaatan kita kepadanya, dan menjauhi segala larangannya.

 

Kita semua tentu menyadari bahwa umur kita selama inidari hari kehari bukanlah malah bertambah tetapi sebaliknya, semakin lama semakin berkurang, kurang dan terus berkurang, hingga datangnya ajal.

 

Ini berarti kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh semakin habis, sedang perbuatan dosa selalu bertambah terus tampa ada penyesalan.

Kaum muslimin semoga kita selalu di rahmati oleh Allah Swt dan selalu didalam lindungannya.

 

Semestinya kita harus pandai2 memanfaatkan kesempatan, sebelum kesempatan itu habis direnggut maut, isilah kesempatan itu untukberamal soleh, jangan ada diantara kesempatanmu yang terbuang percuma  atau berlalu dengan sia2.

 

Oleh karena itu marilah kita isi kesempatan kita dengan amal soleh, untuk mencari keridoan Allah Swt, Rasulullah Saw telah bersabda :

 

اغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل حرامك وغناك قبل فقرك

 

Artinya : kerjakan lima perkara sebelum tertimpa lima keadaan

1.  Pada masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu

2.  Pada masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu

3. Pada masa luangmu sebelum datang masa sibukmu

4. Pada masa mudamu sebelum datang masa tuamu

5. Pada masa kayamu sebelum datang masa miskinmu

 

Dalam hadits ini Rasulullah Saw secara tegas menganjurkan kepada kita agar benar2 memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin dengan memperbanyak amal soleh. Sebab jika kesempatan itu kita abaikan tentu akan hilang percuma.

 

1 Comments

Previous Post Next Post