ULAMA’ YANG MENCINTAI ORANG FAQIR

                                        Salah satu ulama’ Syafiiyah yang mensyarahi sebuah kitab mahali dan beliau juga selalu mencintai orang faqir dan tidak hanya itu beliau juga ahli dalam kedokteran. kira-kira Ulama’ yang disebutkan itu siapa yah…?

Jawabannya ialah Syihabuddin, Ahmad bin Ahmad bin Salamah al Qalyubi al Mishi as Syafi’I, beliau adalah seorang Ulama’ yang berasal dari Mesir, wafat pada tahun 1070. Sedangkan akhlaq yang baiknya selalu mencintai dan sedekah pada orang faqir

    وَكاَنَ  فِي الطِّبِّ مَاهِرًا خَبِيْرًا                                                                    

                               Beliau (Imam Qalyubi) adalah ahli ilmu kedokteran.

KARYA-KARYA IMAM AL-QALYUBI

1.   Hasyiyah Syarah al Jurumiah, (Nahwu).

2.  Hasyiyah Syarah Isaguji,  (Manthiq).

3.  Hasyiyah Syarah Thahir, (Fiqih).

4. Majma’ul Muhibbin, (Fiqih).

5. Manasik Haji.

6. Al Jami, (ilmu Thib).

7. Tadzkirah al Qaliyubi, (kesehatan).

8. Hasyiyah al Qaliyubi, Hasyiyah kitab Mahalli.


 Catatan :  salah satu kitab yang paling terkenal di Indonesia adalah kitab Hasyiyah al Qaliyubi karena di letakkan dalam satu kitab yang terkenal dengan nama “Al Mahalli”.


Post a Comment

Previous Post Next Post