TENTANG NERAKA JAHANAM


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA : sesungguhnya pada hari kiamat akakn didatangkan neraka jahanam yang sekelilingnya dikelilingi oleh para malaikat sebanyak 70.000 baris. Setiap baris jumlahnya lebih banyak daripada jin dan manusia. Para malaikat itu menarik neraka jahanam dangan kendalinya. Neraka Jahanam mempunyai empat kaki yang jarak antara satu kaki dengan kaki lain adalah perjalanan selama 1.000 tahun. Dia juga memiliki 30 kepala setiap kepala terdapat  30.000 mulut, dan setiap mulut terdapat 30.000 gigi geraham, setiap gigi geraham besarnya adalalah seribu kali gunung uhud. Setiap mulut mempunyai dua bibir, dan setiap bibir besarnya adalah seperti luasnya dunia. Dan di dalamnya bibirnya terdapat rantai dari besi. Setiap satu rantai terdapat 70.000 mata rantai dipegang oleh para malaikat yang tidak terhitung banyaknya. Maka didatangkanlah neraka jahanam itu disebelah kerinya Arsy. Dan mengenali hal itu, Allah SWT. Telah berfiman: “sesungguhnya neraka jahanam itu melontar-kan bunga api besar dan setinggi gedung (istana)”.

  (QS.Al-Mursalat :32)


Post a Comment

Previous Post Next Post