10 keistimewaan nabi Muhammad SAW

          Inilah 10 Keistimewaannya Nabi Muahammad SAW, yang ada di dalam Syair

1.Tidak pernah ihtihlam (mimpi jima’).

2.Tidak pernah angob (menguap).

3.Binatang tidak pernah menjadi liar, baik yang beliau jadikan kendaraan atau binatang lainnya.

4.Tubuh beliau tidak pernah dihinggapi lalat.

5.Dapat melihat sesuatu yang ada di belakang beliau, seperti melihat sesuatu yang ada di hadapanya.

6.Air seni beliau tidak pernah dapat bekasnya di permukaan bumi.

7.Hati beliau tidak pernah tidur walaupun beliau mengalami ngantuk.

8.Bayangan beliau tidak terlihat telihat matahari menyinari tubuh beliau.

9.Dua bahu beliau telihat lebih tinggi dari bahu orang-orang yang sedang duduk bersama beliau.

10.Beliau sudahdalam keadaan dikhitan ketika beliau dilahirkan.


Post a Comment

Previous Post Next Post