Ajakan Berislam Kepada Keluarga Nabi Saw
Rasulullah Saw mengajak kaum Quraisy menuju islam selama 10 tahu dengan halus dan penuh kelembutan.

Ketika Rasulullah Saw melihat kekerasan perlawanan dari mereka, bencinya mereka kepada beliau Saw, dan rintangan mereka kepada penyiaran islam.

Nabi Saw pada tahun yang sama menyiarkan islam ke kabilah-kabilah dan kepasar-pasar mereka. Nabi Saw mengajak mereka ke agama yang diridhoi Allah Swt, ada diantara mereka yang menolak dengan kasar daa juga yang menolak dengan halus.

Diantara mereka yang menolak secara kasar adalah dari kaum Bani Hanifah golongan Musailamah al-Kazzab.

 

Wallahu A’lam… 

Post a Comment

Previous Post Next Post