Sikap Ketika Melihat Orang Yang Sedang BermaksiatDi Antara Sikap Ketika Melihat Orang Yang Sedang Bermaksiat

Bagaimana sikap kita ketika sedang melihat orang yang sedang bermaksiat?

Jawab: sikap yang kita ambil adalah dengan cara tidak menghina, tidak mengejek atau bahkan jangan memandang dengan pandangan jijik, akan tetapi doakan dia agar mendapatkan ampunan dari Allh SWT, agar mendapat rahmat serta hidayah dari Allah.

Untuk itu kita berhati-hati! jangan sampai ada pada diri kita rasa hinaan atau memandang orang dengan pandangan jijik Ketika kita sedang melihat orang yang sedang melakukan suatu maksiat.

Juga hati-hati! Orang yang memandang kepada orang yang bermaksiat dan terhadap maksiatnya dengan pandangan jijik, Maka Allah. Akan mengujinya  dengan maksiat yang sama.

WALLAHU A’LAM

 

 

 

Post a Comment

Previous Post Next Post